ყველა კატეგორია

წესები და პირობები

წესები და პირობები

 • მომხმარებელი რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე kitt.ge;
 • რეგისტრაციისთვის მომხმარებელი უთითებს სახელს, გვარს, ელ.ფოსტას და პაროლს, რომელიც იცის მხოლოდ მანდა სისტემა არ ინახავს მას ღია სახით, არამედ ინახავს მის ჰეშირებულ ვერსიას, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომიარავისთვის გარდა მეპატრონისა.
 • რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მომხმარებელი ვებ გვერდზე ირჩევს მისთვის სასურველ პროდუქტს ანპროდუქტებს და ამატებს მათ კალათაში.
 • ყიდვის დასრულებისთვის მომხმარებელი ყიდვის გვერდზე ავსებს დამატებით ინფორმაციას: პირადი ნომერი, მობილურის ნომერი, ფაქტიური მისამართი, ირჩევს მისთვის სასურველ მიტანის და გადახდის მეთოდებს და ასრულებს ყიდვის პროცედურას.
 • თუ მომხმარებელს უჩნდება დამატებითი კითხვა  იგი გვიკავშირდება ნომერზე: 555657781, ან Facebook გვერდზე "ქით.kit"

მომხმარებელი ნ ანგარიშსწორებას ახდენს გადახდის შემდეგი მეთოდებით:

 • VISA ან MASTERCARD ბარათით საიტზე
 • ონლაინ განვადებით.
 • ნაღდი ანგარიშსწორებით კურიერთან.

პროდუქტის დაბრუნების წესი:

 • პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, გვიკავშირდებით  და გვაცნობებთ  პროდუქტის დაბრუნების შესახებ;
 • საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი დადაბრუნების მიზეზი
 •  პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკა მოქმედებს პროდუქტის მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში
 • პროდუქტის დაბრუნებას (ტრანსპორტირებას) უზრუნველყოფს კომპანია "სმარტ ექსპრესი"  არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა თბილისში და რეგიონში 5 სამუშაო დღისა.
 •  პროდუქტის დაბრუნების დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საგარანტიო ფურცელი, ტექნიკური პასპორტი, ნივთზე თანმხლები სხვა დოკუმენტები, ნივთის ყუთი და სხვ.).    

პროდუქტის დაბრუნება შესაძლებელია თუ:

 • პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;
 •  პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
 •  პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;
 •  მიწოდების შეთანხმებული დრო დაირღვა ჩვენი მხრიდან;

განვადებით შესყიდული პროდუქციის დაბრუნების წესი

განვადებით შესყიდული პროდუქციის დაბრუნება ან/და განვადების გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ ჩვენი თანხმობით წინამდებარე დაბრუნების წესების გათვალისწინებით.

პროდუქტის დაბრუნებისას ტრანსპორტირების ხარჯებს უზრუნველვყოფთ ჩვენ.

კატეგორიები